Get Adobe Flash player
Тээврийн хэрэгслийн Online Байрлал ба түлшний хяналтын систем
     Интернет бүхий дурын компьютерээс тээврийн хэрэгслийн бодит хугацааны байршилын, түлшний зарцуулалтын мэдээлэлийг авах боломж бүхий системийг хэлнэ.
Хяналтын төхөөрөмж нь дээрх мэдээлэлүүдийг бодит хугацаанд интернет дэхь сервер лүү шууд дамжуулж байдаг.

     Хамгийн өргөн тархалттай мэдээллийг дамжуулах систем болох үүрэн холбооны үйлчилгээг ашиглан хяналтын төхөөрөмжүүд маань мэдээлэлээ интернетээр дамжуулан танд хүргэх бололцоотой болдог.

Давуу тал   Сул тал
 • Бодит хугцааанд тухайн тээврийн хэрэгслийн байршилын мэдээлэл, түлшний зарцуулалтыг шууд хянах боломжтой.
 
 • Интернетийн web based программ хангамжийн ашиглалтын зардал, үүрэн холбооны дамжуулах системийн зардал Хяналтын төхөөрөмж танаас сар болгон гарна. Энэ бас чамгүй зардал юм.

Хяналтын төхөөрөмж    
 
 • GSM/GPRS системээр мэдээлэл дамжуулах
 • 230000 бичлэг хадгалах;
 • Тоон түлшний датчик 3 хүртэлх холбох
 • Түлшний түвшин хэлжилтийн-1024;
 • Температурын датчик холбох;
 • Жолооч таних функцтэй, ээлжийн жолоочтой үед тайланг тус тусад нь гаргах;
  Aжиллагааны хоёр төрөлтэй:
  • Тээврийн,
  • Тусгай техник.
 • Тээврийн хэрэгсэл ажиллаагүй үед аватоматаар унтарна.
 • Гурав хүртэл нэмэлт хэрэглэгчийн датчик холбох боломжтой.
Түлшний датчик    
 

Тэжээлийн хүчдэл: 8 ... 30 вольт
Хэрэглэх чадал: < 0,2 ватт
Ажиллах зарчим: Багтаамжийн
Нарийвчлал (number of gradation): 1024 түвшин
Холболтын интерфэйс: EIA-485
Хэмжилтийн урт

200 mm - minimum;
1100 mm - maximum.
1200 mm - minimum;
1700 mm - maximum.
1800mm - minimum;
4000 mm - maximum.
Ажиллах температур: -40...+80

Программ хангамж    
 
 • Бодит хугацаанд тээврийн хэрэгслийн байршил, түлшний зарцуулалтыг хянах;
 • Тээврийн хэрэгслийн байршлын мэдээлэл, явсан маршрут, заш, жолоочийн мэдээлэл, түлшний хяналт;
 • Нэг тээврийн хэрэгсэл дээрх хэд хэдэн савыг хянах;
 • Ухаалаг ажилагаа тээврийн хэрэгсэл, тусгай техник;
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ