Get Adobe Flash player
Тээврийн хэрэгслийн Offline Байрлал ба түлшний хяналтын систем
​      Энэхүү систем нь бодит хугацаанд хяналтыг гүйцэтгэх шаардлагагүй тээврийн хэрэгсэлд зориулагдсан систем юм. Тухайн төхөөрөмжийг суурилуулсан тээврийн хэрэгслийн тодорхой хугацааны дараа буюу ажилаж дуусан үед мэдээлэлийг тээврийн хэрэгслээс авч тусгай программ хангамж дээр түүхий мэдээлэлийг боловсруулан явсан байрлал, маршрут, түлшний зарцуулалт, бусад шаардлагатай тайлангуудыг авах боломжийг танд олгоно.Давуу тал   Сул тал
 • Программ хангамж болон төхөөрөмжийг нэг удаа худалдан авч суурилуулсан тохиолдолд сар болгон гарах үйлчилгээний хураамж, үүрэн холбооны болон бусад дамжуулах системийн зардал танаас гарахгүй болно.
 
 • Бодит хугацаанд тухайн тээврийн хэрэгсэл хаана явж байгаа, түлшний зарцуулалт хэр байна гэх мэт бусад мэдээлэлийг шууд харах боломжгүй юм.
Ашиглагдах тоног төхөөрөмжүүд, программ хангамж
Хяналтын төхөөрөмж    
 
 • Хадгалагдсан мэдээлэлийг USB дискээр зөөх бололцоотой.
 • 240000 бичлэг буюу 2-3 сарын мэдээлэл хадгалах
 • Тоон түлшний датчик 6 хүртэлх холбох
 • Түлшний түвшин хэлжилтийн
 • Температурын датчик холбох;
 • Жолооч таних функцтэй, ээлжийн жолоочтой үед тайланг тус тусад нь гаргах;
  Aжиллагааны хоёр төрөлтэй:
  • Тээврийн,
  • Тусгай техник.
 • Тээврийн хэрэгсэл ажиллаагүй үед аватоматаар унтарна.
 • Гурав хүртэл нэмэлт хэрэглэгчийн датчик холбох боломжтой.
Түлшний датчик    
  Тэжээлийн хүчдэл: 8 ... 30 вольт
Хэрэглэх чадал: < 0,2 ватт
Ажиллах зарчим: Багтаамжийн
Нарийвчлал (number of gradation): 1024 түвшин
Холболтын интерфэйс: EIA-485
Хэмжилтийн урт 200 mm - minimum;
1100 mm - maximum.
1200 mm - minimum;
1700 mm - maximum.
1800mm - minimum;
4000 mm - maximum.
Ажиллах температур: -40...+80
Программ хангамж    
 
 • Тээврийн хэрэгслийг ажлын дараа хянах
 • Үйлчилгээний тогтмол хураамж, зардал гарахгүй;
 • Мэдээлэл дамжуулах ямар нэгэн сүлжээ шаардлагагүй;
 • Тээврийн хэрэгслийн байршлын мэдээлэл, явсан маршрут, заш, жолоочийн мэдээлэл, түлшний хяналт;
 • Нэг тээврийн хэрэгсэл дээрх хэд хэдэн савыг хянах
 • Ухаалаг ажилагаа тээврийн хэрэгсэл, тусгай техник
 • Ердын стандарт USB дискээр мэдээлэлийг зөөх;
 • Мэдээлэлийг ямар ч нөхцөлд авах;
 • Мэдээлэлийг авах үед төхөөрөмэжийг тээврийн хэрэгслээс салгах шаардлагагүй;
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ