Get Adobe Flash player
Суурин төхөөрөмжүүдийн алсын хяналт
​       ТТ тоолс компанийн зүгээс та бүхэнд санал болгож буй энэхүү систем нь алсад байрлах байгууламжууд, төхөөөрөмжүүдийг үүрэн холбооны систем ашиглан алсаас хянах зориулалтай болно.

Энэ систем нь бүрэн автомат ажиллагаатай бөгөөд алсаас дараахи хяналтыг явуулах боломжийн танд олгоно. Үүнд.

  • Хадгалах саван дахь тос, түлшний түвшин
  • Дизель генераторын ажиллагааны үндсэн параметрүүд
  • Температур
Давуу тал:
  • Нэг байрлал дахь олон түлш хадгалах сав, төхөөрөмжийг нэг төхөөөрмжөөр
  • Олон темпеоатурын датчик холбох
  • Өндөр нарийвчлалтай (4096 хүртэл түвшингээр)

Дизель генератор Түлш хадгалах сав Хөргөгч Насос Температур
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ